Navigácia

Obsah

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola (v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ - Trnava)

Typ: Základné školy
Šafárikova 38, 924 01 Galanta

e-mail: szsgalanta@gmail.com
web: www.szsgalanta.edupage.org

tel.: +421/31/780 46 86, +421/31/780 38 38


e-mail: szsgalanta@gmail.com
web: www.szsgalanta.edupage.org


riaditeľ: Mgr. Hatalová Marieta
zástupca riaditeľa: Mgr. Eva Lénártová

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

počet tried: 10

počet žiakov: 61

počet pedagógov: 11

počet asistentov: 3

počet ostatných pracovníkov: 3

Profilácia školy:

Špeciálna základná škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Súčasťou školy  je Centrum špeciálnopedagogického poradenstva , ktoré zabezpečuje odbornú starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti, poskytuje odbornú pomoc v procese integrácie do spoločnosti.

tel. : +421/31/780 40  40

e-mail: cspp.galanta@gmail.com


Vytvorené: 2. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2020 14:15
Autor: Mgr. Renáta Zsidóová