Navigácia

Obsah

Špeciálna základná škola

Typ: Základné školy
Šafárikova 38, Galanta
webová stránka: www.szsgalanta.edupage.org
e-mail: szsgalanta@gmail.com

tel.: +421/31/780 46 86, +421/31/780 38 38
e-mail: szsgalanta@gmail.com
webová stránka: www.szsgalanta.edupage.org
riaditeľ: Mgr. Hatalová Marieta
zástupca riaditeľa: Mgr. Eva Lénártová


počet tried: 10

počet žiakov: 61

počet pedagógov: 12

počet asistentov: 3

počet ostatných pracovníkov: 3

Profilácia školy:

Špeciálna základná škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Súčasťou školy  je Centrum špeciálnopedagogického poradenstva , ktoré zabezpečuje odbornú starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti, poskytuje odbornú pomoc v procese integrácie do spoločnosti.

tel. : +421/31/780 40  40

e-mail: cspp.galanta@gmail.com


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2019 12:52
Autor: Mgr. Juraj Bottka