Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Základné školy

Základné školy

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Lidl podporil základné školy v Púchove a Galante 1

Lidl podporil základné školy v Púchove a Galante

V januári tohto roka otvorila spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. svoje najmodernejšie predajne v Galante a Púchove. Nákup v novej predajni priniesol radosť nielen verným zákazníkom, ale aj trom základným školám v ich blízkosti. Vďaka Lidlu v týchto dňoch získala každá z nich športové a pedagogické pomôcky v hodnote 3000 €.

Špeciálna základná škola

Šafárikova 38, Galanta
e-mail: szsgalanta@gmail.com
webová stránka: www.szsgalanta.edupage.org

Základná škola Gejzu Dusíka

Mierová 1454, Galanta
web: www.zsdusikaga.edu.sk

Základná škola Sídlisko SNP

Základná škola
Sídl. SNP 1415/49, Galanta
web: www.zssnpga.edu.sk
e-mail: riaditelka@zssnpga.edu.sk

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola

Švermova 8, Galanta
web: www.kodaly.edupage.sk
e-mail: kodaly.galanta@gmail.com

Základná škola, Štefánikova

Štefánikova 745/1, Galanta
web: www.zsstefanikga.edu.sk
e-mail: skola@zsstefanikga.edu.sk