Navigácia

Obsah

Súkromné bilingválne gymnázium

Typ: Stredné školy
Hodská 10, 924 01 Galanta

web: sbggalanta.sk
e-mail: kontakt@sbggalanta.sk

tel.: +421/31/780 57 80, +421/31/780 68 12

web: sbggalanta.sk
e-mail: kontakt@sbggalanta.sk


riaditeľ: Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová
 

V priebehu piatich rokov sa cielene zameriavame na jazykovú a odbornú prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania. V poslednom ročníku si študenti samostatne volia učebné predmety podľa svojej profesionálnej orientácie a záujmu. Získavajú tak kompetencie, vďaka ktorým úspešne pôsobia v akademickom prostredí na Slovensku a v zahraničí. Len malé percento našich absolventov vstupuje priamo po ukončení  štúdia na pracovný trh.

Profilácia školy je evidentná prostredníctvom obsahu vzdelávania, ktorý je oproti ŠVP značne rozšírený. S cieľom uspokojiť individuálne potreby, očakávania, a predovšetkým záujem študentov, sme vytvorili podmienky pre akceleráciu ich odborného rastu. Máme navýšenú hodinovú dotáciu takmer všetkých predmetov, poskytujeme študentom výber voliteľných predmetov a máme vytvorené vlastné predmety, ktoré rozširujú jednotlivé vzdelávacie oblasti alebo integrujú viaceré témy z obsahu vzdelávania ostatných predmetov (napr. kultúrne štúdie, obchodná angličtina, anglická a americká literatúra ap.).

Naša vízia sa opiera o strategický cieľ školy – zdokonaľovať sa! Chceme byť úspešná škola, reagujúca na potreby tých, ktorým slúži, otvorená zmenám, a pritom verná svojim hodnotám a   oddaná svojmu poslaniu. Chceme, aby našu školu všetci zainteresovaní (študenti, rodičia, širšia odborná aj laická verejnosť) vnímali ako miesto, kde sa:

  • tvoria a chránia hodnoty,
  • všestranne rozvíjajú osobnosti,
  • dosahuje  vysoká úroveň vzdelania,
  • komunikuje v anglickom jazyku.

 


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 4. 2021 13:33
Autor: Mgr. Renáta Zsidóová