Navigácia

Obsah

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium

Typ: Stredné školy
SNP 1004/34, Galanta
http://kzg.edupage.org
e-mail:kodaly@gymmadga.edu.sk

tel.: +421/31/780 11 31
tel/fax.: +421/31/780 22 66
http://kzg.edupage.org
e-mail: kodaly@gymmadga.edu.sk

riaditeľ: Mgr. Marsall Ján
zástupca riaditeľa: Mgr. Szilárd Sipos
počet tried: 14
počet žiakov: 355
počet pedagógov: 26
počet ostatných zamestnancov: 17
počet učební: 24
počet telocviční: 2 (spoločné so slovenským gymnáziom), plaváreň:1
záujmové krúžky : matematické, fyzikálne, biologické, chemické, slovenského jazyka, dejepisný, basketbalový, volejbalový, športových hier, folklórny, náboženskej výchovy, divadelný, literárny, anglického jazyka, informatiky, stolnotenisový, ECDL, programovanie, bábkový, plavecký.

Výuka v klasickej štvorročnej forme a vo forme osemročného gymnázia.


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2017 14:40
Autor: Mgr. Skarlet Baničová