Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Stredné školy

Stredné školy

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Gymnázium Janka Matúšku Galanta

SNP 1004/34, Galanta
http://www.gymslga.edu.sk/

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium

SNP 1004/34, Galanta
http://kzg.edupage.org
e-mail:kodaly@gymmadga.edu.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
email: sosga@sosga.sk
web: www.sosoasga.edupage.org

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola

Esterházyovcov 712/10, Galanta
web:www.soupga.edu.sk

Súkromné gymnázium

Hodská 10, Galanta