Navigácia

Obsah

Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Typ: ostatné
pobyt dieťaťa v materskej školePodľa § 28 ods. 7. písm. a) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Galanta č.7/2016 príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. V prílohe sa nachádza žiadosť.

Príloha

Vytvorené: 10. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2020 09:59
Autor: Mgr. Alica Orbánová