Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Metodické správy a oznamy

Správy

Pracovné ponuky v materskej škole

Riaditeľka Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever hľadá do pracovného pomeru:
- asistenta učiteľa materskej školy a
- učiteľku materskej školy do triedy s vyučovacím jazykom
maďarským.
Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 26. 5. 2022 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Výberové konanie - riaditeľ ZUŠ v Galante

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Sídl. SNP 1000/30 v Galante. celý text

ostatné | 23. 5. 2022 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Pracovná ponuka v MŠ - Óvoda, Sídl. Sever

Riaditeľka Materskej školy-Óvoda hľadá do pracovného pomeru pomocného vychovávateľa do materskej školy. Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 28. 3. 2022 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Podmienky prijatia detí ukrajinských utečencov, odídencov do škôl na území mesta Galanta

Podmienky prijatia detí ukrajinských utečencov, odídencov do škôl na území mesta Galanta celý text

ostatné | 16. 3. 2022 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Pracovná ponuka - ZŠ, Sídl. SNP

Riaditeľka Základnej školy, Sídl. SNP 1415/49 v Galante prijme do pracovného pomeru pomocnú silu do kuchyne. celý text

ostatné | 16. 3. 2022 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Pracovná ponuka - ZŠ, Sídl. SNP v Galante

Riaditeľka Základnej školy, Sídl. SNP 1415/49 v Galante prijme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku. celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Pracovné ponuky - ZŠ, Sídl. SNP v Galante

Riaditeľka Základnej školy, Sídl. SNP 1415/49 v Galante prijme do pracovného pomeru pedagogických pracovníkov. celý text

ostatné | 22. 2. 2022 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2020/2021 celý text

ostatné | 27. 12. 2021 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Oznam - Termíny školských prázdnin

Termíny školských prázdnin v školských rokoch 2021/2022 až 2023/2024 celý text

ostatné | 28. 10. 2021 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Oznam - prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta celý text

ostatné | 28. 10. 2021 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2019/2020 celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019 celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová
SVVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2017/2018 celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Mgr. Lívia Gešková
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl s prílohami. celý text

ostatné | 1. 10. 2012 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2010/2011

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno vzdelávacej činnosti. celý text

ostatné | 12. 12. 2011 | Autor: Mgr. Alica Orbánová