Navigácia

Obsah

Materská škola, Sídlisko Clementisove sady

Typ: Materské školy
Materská škola
Sídlisko Clementisove sady 902/3, 924 01 Galanta
Webová stránka: www.msclementisovesady-sk.webnode.sk
Email: msclementisovesady@centrum.sk

Tel: 031/780 27 00
Webová stránka: http://www.msclementisovesady-sk.webnode.sk
Email: msclementisovesady@centrum.sk
Riaditeľ: Renáta Vravková
Počet tried:3
Počet detí:67
Počet pedagogických zamestnancov:6
Počet ostatných zamestnancov:4

Profilácia školy

Naša MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, je zaradená do programu „Krok za krokom“. Podľa vývinovej teórie sa sústreďujeme na celú osobnosť dieťaťa, jeho perceptuálno-motorický, sociálny, emociálny a kognitívny rozvoj.


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2019 10:18
Autor: Mgr. Juraj Bottka