Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Materské školy

Materské školy

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Materská škola - Óvoda Sídl. Sever,s alokovanou triedou Hodská

Materská škola - Óvoda
Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta
s alokovanou triedou Hodská č.1237
Email: mssever@centrum.sk
Web: mssever.stranka.info

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Nová doba 922/11, 92400 Galanta - Galánta
web: www.galantaifecskek1.webnode.sk
facebook: galantaifecskek
Email: vargapiros.ovoda@centrum.sk

Materská škola, Nová doba

Materská škola
Nová doba 923/12, 924 01 Galanta
Email: novadobams@gmail.com
Web: msnovadobaslovenska.webnode.sk

Materská škola, Sídlisko Clementisove sady

Materská škola
Sídlisko Clementisove sady 902/3, 924 01 Galanta
Webová stránka: www.msclementisovesady-sk.webnode.sk
Email: msclementisovesady@centrum.sk

Materská škola, Sídlisko SNP

Materská škola
Sídl. SNP 999/29, 924 00 Galanta
s alokovanou triedou na Ul. Úzka 720/4
Email: slusnakovaolga@centrum.sk
Web: http://mssnpga.sk/