Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Materské školy

Materské školy

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever, s elokovanou triedou Hodská

Materská škola - Óvoda
Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta
s elokovanou triedou Hodská č.1237

Email: mssever@centrum.sk
Web: mssever.edulife.sk

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Sídl. Nová doba

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Nová doba 922/11, 924 01 Galanta - Galánta

Email: vargapiros.ovoda@centrum.sk
Web: www.galantaifecskek1.webnode.sk
facebook: galantaifecskek

Materská škola, Sídl. Clementisove sady

Materská škola
Sídl. Clementisove sady 902/3, 924 01 Galanta

Email: msclementisovesady@centrum.sk
Web: www.msclementisovesady-sk.webnode.sk

Materská škola, Sídl. Nová doba

Materská škola
Nová doba 923/12, 924 01 Galanta

Email: novadobams@gmail.com
Web: sites.google.com/view/msnovadobask

Materská škola, Sídl. SNP, s elokovanou triedou na ul. Úzka

Materská škola
Sídl. SNP 999/29, 924 01 Galanta
s elokovanou triedou na Ul. Úzka 720/4

Email: slusnakovaolga@centrum.sk
Web: mssnpgalanta.edulife.sk