Navigácia

Obsah

Evidencia počtu klientov PATRIA - Domov dôchodcov

Typ: ostatné
Hlásenia

 

Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 131 134 136 136 138 137 137 143        
Zariadenie opatrovateľskej služby 2 3 4 4 4 3 3 2        
Počet prijatých žiadostí: 1 3 4 9 8 8 7 7        
Počet prijatých do ZpS z Galanty 6 7 5 7 6 6 7 7        

 

 

Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 156 157 160 158 152 149 153 160 154 158 158  
Zariadenie opatrovateľskej služby 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Počet prijatých žiadostí: 5 5 5 0 3 6 9 3 3 4 3  
Počet prijatých do ZpS z Galanty 5 9 1 0 0 6 12 0 7 3 1  

 

Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 159 157 158 158 157 161 159 160 160 159 160 159
Zariadenie opatrovateľskej služby 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
Počet prijatých žiadostí: 4 2 1 1 2 9 4 28 8 5 3 6
Počet prijatých do ZpS z Galanty 0 1 0 0 0 1 4 3 0 0 6 2

 

Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2018 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 161 157 158 155 159 158 157 160 157 159 158 159
Zariadenie opatrovateľskej služby 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Počet prijatých žiadostí: 7 5 3 2 10 5 2 4 1 2 9 6
Počet prijatých do ZpS z Galanty 6 5 5 9 2 3 0 2 4 4 3 3

 

Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2017 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 159 154 159 161 158 163 159 162 159 159 160 156
Zariadenie opatrovateľskej služby 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Počet prijatých žiadostí: 3 9 11 3 5 5 5 11 8 8 11 3
Počet prijatých do ZpS z Galanty 0 0 4 0 0 0 5 1 3 2 2 9

 

                       
Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2016 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 160 159 160 161 160 158 161 161 159 156 158 161
Zariadenie opatrovateľskej služby 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Počet prijatých žiadostí: 7 2 4 4 7 2 6 4 7 2 3 2
Počet prijatých do ZpS z Galanty 1 4 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
                         
                         
Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2015 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 156 161 159 161 161 158 162 160 159 160 160 162
Zariadenie opatrovateľskej služby 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
Počet prijatých žiadostí: 6 4 16 3 6 8 5 3 6 5 3 7
Počet prijatých do ZpS z Galanty 7 0 5 3 0 0 0 0 0 0 4 3
                         
                         
Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2014 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 161 159 159 159 160 161 160 160 158 161 159 159
Zariadenie opatrovateľskej služby 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Počet prijatých žiadostí:  6 1 3 4 2 3 7 1 6 2 4 6
Počet prijatých do ZpS z Galanty 4 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1
                         
                         
Evidencia počtu klientov DD PATRIA rok 2013 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zariadenie pre seniorov 161 161 159 158 161 161 161 157 162 160 158 161
Zariadenie opatrovateľskej služby 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Počet prijatých žiadostí:       4 7 1 7 2 1 4 4 3
Počet prijatých do ZpS z Galanty       2 3 2 1 0 0 0 0 2

 

 

 

 

 


Vytvorené: 11. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2021 10:47
Autor: Mgr. Adriana Molnáriová