Navigácia

Obsah

Zariadenia sociálnych služieb

Správy

PATRIA - domov dôchodcov Galanta

Patria – Domov dôchodcov v Galante zahájilo svoju činnosť v oblasti poskytovania sociálnych služieb v roku 1986 ako účelová budova pre dôchodcov. Prešlo niekoľkými reprofilizáciami a v súčasnej dobe poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sociálne služby: celý text

ostatné | 15. 3. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Mesto GALANTA postupuje pri poskytovaní sociálnych služieb a pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor:

Evidencia počtu klientov PATRIA - Domov dôchodcov

Hlásenia celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Zariadenia sociálnych služieb mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenia sociálnych služieb mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: celý text

ostatné | 16. 12. 2011 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová