Navigácia

Obsah

Terénna sociálna práca

  Názov prijímateľa: Mesto Galanta
Názov projektu: Podpora a zvyšovanie kvality terénnejsociálnej práce (NP TSP II)
Miesto realizácie projektu: Mesto Galanta (okres Galanta, Trnavský samosprávny kraj)
Trvanie projektu: september 2019 - marec 2023

 

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Martina Slížová

Terénna pracovníčka/pracovník: Nikola Tóthová 

E- mail: martina.slizova@galanta.sk, nikola.tothova@galanta.sk

Tel. kontakt: 0911 901 787

Adresa kancelárie: Mestský úrad Galanta, 1.poschodie, č. dv. 45   

 

Podpora a zvyšovanie kvality terénnejsociálnej práce (NP TSP II)

Európsky sociálny fond  a Európsky fond regionálneho rozvoja