Navigácia

Obsah

Peňažné príspevky

Správy

Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok v sociálnej núdzi

/6/V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

/5/Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok pre obyvateľov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

/1/Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

/4/Žiadosť o peňažný príspevok sociálne odkázaným obyvateľom na stravovanie

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Jednorázové peňažné príspevky

Mesto Galanta poskytuje nasledovné príspevky pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Galanta: celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

/2/Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok sociálne odkázaným obyvateľom

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

/3/Žiadost o spoločné stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová