Navigácia

Obsah

Oznamy v sociálnej oblasti

Správy

UVEREJŇUJEME VÝZVU č.4/2 MESTA GALANTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 2022 PRE "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia".

UVEREJŇUJEME VÝZVU č.4/2 MESTA GALANTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 2022 PRE "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia". celý text

ostatné | 17. 5. 2022 | Autor:

Ponuka na predaj prebytočného majetku

Ponuka na predaj prebytočného majetku Mesta Galanta celý text

ostatné | 25. 4. 2022 | Autor:

Schválená výška dotácie pre sociálnu oblasť na rok 2022

Schválená výška dotácie pre sociálnu oblasť na rok 2022. celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 4

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta pre sociálnu oblasť na rok 2022 celý text

ostatné | 8. 3. 2022 | Autor:

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2021 - Patria Domov dôchodcov v Galante celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor:

Výzva č.4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia".

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre: "Sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia" celý text

ostatné | 4. 2. 2022 | Autor:

Záujemcovia o personálnu výpomoc

Záujemcovia o personálnu výpomoc, ktorí chcú pracovať v zariadení soc. služieb v čase pandémie, môžu vyplniť nasledovný formulár. celý text

ostatné | 21. 10. 2021 | Autor:

Bezplatný rozvoz potravín

Bezplatný rozvoz potravín celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2020 - Patria Domov dôchodcov v Galante celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor:

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2019

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2019 - Patria Domov dôchodcov v Galante celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor:

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b ods. 2 písm. d) zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Galanta

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b ods. 2 písm. d) zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Galanta celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor:

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2018 - Patria Domov dôchodcov v Galante celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor:
Koncept nájomných bytov

Mesto Galanta začalo s výstavbou nájomných bytov.

Žiadosť o nájomný byt je možné podať na MsÚ Galanta. celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor:

III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta na roky 2019 – 2023.

V súčasnosti pripravujeme „III. Komunitný plán ociálnych služieb mesta Galanta na roky 2019 – 2023.“ celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor: Mgr. Adriána Molnáriová

OBLEČ SI SVOJE DIEŤA – už 1. júla

Termín letného tábora pre deti z ťažko skúšaných rodín sa nezadržateľne blíži. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Zverejnenie údajov za rok 2017 -DD Patria

Zverejnenie údajov za rok 2017 - DD Patria celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2017 - Patria Domov dôchodcov v Galante celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Škôlka je kľúč k úspechu rómskych detí

Škôlka je kľúč k úspechu rómskych detí celý text

ostatné | 22. 9. 2017 | Autor:

Výstava - SLOVMEDICA NON-HANDICAP

Upozorňujeme na možnosť využitia mimoriadnej prepravy pre ŤZP z Galanty na výstavu SLOVMEDICA NON - HANDICAP prostredníctvom mimoriadnej prepravy vlakom vychádzajúcim z Banskej Bystrice a späť dňa 07.10.2017. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová
780. výročie mesta Galanta

ZAPOJTE SA AJ VY - bezplatné cvičenie pre ľudí v zrelom veku

Ste na dôchodku, alebo sa k nemu blížite? Je čas začať sa hýbať. Máme pre vás tip, nech už máte akúkoľvek kondíciu. celý text

ostatné | 19. 5. 2017 | Autor:
Kraj ocenil zdravotníckych pracovníkov

Kraj ocenil zdravotníckych pracovníkov

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia 12.04.2017 ocenil Trnavský samosprávny kraj zdravotníckych pracovníkov. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová
Galanta

Zapojte sa aj vy - bezplatné cvičenie pre ľudí v zrelom veku

Mesto Galanta organizuje bezplatný kurz s názvom „Zdravá výživa a životný štýl pre ľudí v zrelom veku" – pre obyvateľov mesta Galanta vo veku nad 55 rokov. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Od januára 2015 funguje nonstop Národná linka pre ženy zažívajúce násilie s bezplatným telefónnym číslom 0800 212 212. celý text

ostatné | 17. 7. 2015 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová