Navigácia

Obsah

Poradovník uchádzačov na uzatvorenie zmluvy o nájme mestského sociálneho bytu pre roky 2018 až 2019

Typ: ostatné
Primátor Mesta Galanta v zmysle čl. 6 bod 6, 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 29/2018,ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve Mesta Galanta v znení VZN Mesta Galanta č. 2/2007, č. 21/2008, č. 46/2009 a VZN mesta Galanta č. 3/2016.

ako i na základe odporučenia sociálno-zdravotnej a bytovej komisie a určuje nasledovný poradovník uchádzačov o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na uvoľnené sociálne byty:


Prílohy

Vytvorené: 29. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2020 13:00
Autor: