Navigácia

Obsah

Poradovník uchádzačov na uzatvorenie zmluvy o nájme mestského sociálneho bytu pre rok 2015

Typ: ostatné
Primátor Mesta Galanta v zmysle čl. 6 bod 6, 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve Mesta Galanta v znení VZN Mesta Galanta č. 2/2007, č. 21/2008 a č. 46/2009 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Galante,...

ako i na základe odporučenia sociálno-zdravotnej a bytovej komisie zo dňa 29.10.2013 určuje nasledovný poradovník uchádzačov o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na uvoľnené sociálne byty:


Prílohy

Vytvorené: 10. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Mgr. Adriana Molnáriová