Navigácia

Obsah

Stavebný poriadok

OHLÁSENIE REKLAMNEJ STAVBY na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 (drobná stavba)

Ohlásenie reklamnej stavby do3m2.pdf

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav.pdf

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia.pdf

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

Žiadosť o súhlas obce o pobyte cudzincov.pdf

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby.pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

rozhodnutie_o_umiestneni_stavby.pdf

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.pdf

žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie_0.pdf

žiadosť o búracie práce

ziadost_o_buracie_povolenie.pdf

návrh na zmenu v užívaní

navrh_na_zmenu_v_uzivani.pdf

návrh na kolaudáciu

navrh_na_kolaudaciu.pdf

Stránka

  • 1