Obsah

Referát bývania

Na referáte bývania podávajú obyvatelia okresu Galanta žiadosti o úver zo ŠFRB na tieto programy :

Fyzické osoby :

  • Výstavba bytu v bytovom dome a rodinnom dome
  • Kúpa bytu v bytovom dome a rodinnom dome
  • Obnova bytovej budov

Právnické osoby:

  • Výstavba bytu v bytovom a rodinnom dome
  • Obnova bytovej budovy


Tlačivá žiadostí, prílohy k žiadostiam ako i ostatné dokumenty je možné si stiahnuť na stránke www.sfrb.sk

 

Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Belický, 031/788 43 82, zoltan.belicky@galanta.sk