Navigácia

Obsah

VZN o odpadoch

Správy

vzn

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta - úplné znenie

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta je k dispozícii nižšie a v prílohe. celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová