Navigácia

Obsah

VZN o odpadoch

Správy

VZN mesta Galanta č. 24/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Galanta

VZN mesta Galanta č. 24/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Galanta celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
vzn

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta je k dispozícii nižšie. celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová