Navigácia

Obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Typ: ostatné
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za roky 2018 a 2019

Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Petrom Paškom oznamuje v súlade s $ 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 a 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je: 33,59 %.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov platná od 1.3.2019 do 28.2.2020 je: 8,0 €.


Prílohy

Vytvorené: 28. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2021 09:52
Autor: