Navigácia

Obsah

Odpady, ktoré separujeme v našom meste

Typ: ostatné
Odpady, ktoré separujeme v našom meste 1Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

V meste Galanta sa realizuje priamo z domácností zber nasledovných zložiek vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, plasty, VKM, kovy, biologicky rozložiteľný odpad.

Ako správne separovať nájdete TU

Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2020 13:35
Autor: Mgr. Daniela Amrichová