Obsah

Certifikát Natur-Pack

Typ: ostatné
Certifikát Natur-Pack 1Mesto Galanta zabezpečilo zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky.

Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov mesto v spolupráci s OZV NATUR-PACK a.s. prispelo k zlepšeniu životného prostredia 379 766 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 25,24 kg na obyvateľa.


Vytvorené: 11. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2021 09:54
Autor: