Navigácia

Obsah

Separácia - triedenie odpadu

Správy

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 sa nachádza v prílohe celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Ako správne triediť odpad v období Vianoc?

Produkcia odpadov má svoje špecifiká v priebehu roka a jedným z nich je aj to, že v predvianočnom období ich tvoríme citeľne viac, keďže sa nakupujú, balia a odbaľujú darčeky najrôznejšieho druhu. O to viac práve v takomto období záleží na tom, aby sme odpady triedili správne. Bežne sa stáva a platí to na celom Slovensku, že nárazové vyhadzovanie odpadov, najmä z plastov a papiera, kontajnery v krátkom čase doslova preplní. celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za roky 2018 a 2019 celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:
Zberný dvor

Zberný dvor odpadov mesta Galanta - využite predlžené otváracie hodiny v sobotu

Mnohokrát sa stane, že v domácnosti vznikne odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad a ani do nádob na separovaný zber odpadu. Obyvatelia nášho mesta sa často rozhodnú zbaviť sa tohto odpadu jeho uložením na stanovištia zberných nádob, alebo ho vyhodia voľne do prírody. Takýto odpad však na stanovištia zberných nádob nepatrí a mesto ho musí odstraňovať na náklady nás všetkých. Možnosťou ako sa takéhoto odpadu zbaviť je jeho odovzdanie a uloženie na zberný dvor. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Domové a záhradné kompostovanie. 1

Domové a záhradné kompostovanie.

Kompostovanie predstavuje spôsob ako predchádzať vzniku odpadu, alebo inými slovami povedané, predstavuje spôsob ako obmedziť tvorbu odpadu. Výsledkom domového a záhradného kompostovania je „domáci“ kompost, ktorý v prípade ak je aplikovaný na vlastný pozemok a nie je predmetom predaja, nepodlieha ani povinnosti registrácie v zmysle zákona NR SR č.136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona NR SR č. 555/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor:
Odpady, ktoré separujeme v našom meste 1

Odpady, ktoré separujeme v našom meste

Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Prečo separovať odpad ? 1

Prečo separovať odpad ?

Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, znižujeme spotrebu ropy a šetríme prírodne zdroje. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová