Navigácia

Obsah

Separácia - triedenie odpadu

Správy

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 sa nachádza v prílohe. celý text

ostatné | 23. 2. 2022 | Autor:
Certifikát Natur-Pack 1

Certifikát Natur-Pack

Mesto Galanta zabezpečilo zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky. celý text

ostatné | 11. 6. 2021 | Autor:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2020

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 sa nachádza v prílohe celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za roky 2018 a 2019 celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:
Zberný dvor

Zberný dvor odpadov mesta Galanta

Mnohokrát sa stane, že v domácnosti vznikne odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad a ani do nádob na separovaný zber odpadu. Obyvatelia nášho mesta sa často rozhodnú zbaviť sa tohto odpadu jeho uložením na stanovištia zberných nádob, alebo ho vyhodia voľne do prírody. Takýto odpad celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Domové a záhradné kompostovanie. 1

Domové a záhradné kompostovanie.

Kompostovanie predstavuje spôsob ako predchádzať vzniku odpadu, alebo inými slovami povedané, predstavuje spôsob ako obmedziť tvorbu odpadu. Výsledkom domového a záhradného kompostovania je „domáci“ kompost, ktorý v prípade ak je aplikovaný na vlastný pozemok a nie je predmetom predaja, nepodlieha ani povinnosti registrácie v zmysle zákona NR SR č.136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona NR SR č. 555/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor:
Odpady, ktoré separujeme v našom meste 1

Odpady, ktoré separujeme v našom meste

Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Prečo separovať odpad ? 1

Prečo separovať odpad ?

Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, znižujeme spotrebu ropy a šetríme prírodne zdroje. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová