Navigácia

Obsah

Jesenný zber objemového odpadu z domácností

Typ: ostatné
Vážení občania, Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta zabezpečujú jesenný zber objemového odpadu z domácností v dňoch 13. októbra 2018 pre mesto Galanta a 27. októbra 2018 pre mestské časti Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia. Viac info v prílohe.

Zber sa uskutočňuje v súlade s platným VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta, v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov.


Prílohy

Vytvorené: 9. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2018 13:47
Autor: Mgr. Andrea Slavikova