Navigácia

Obsah

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Typ: ostatné
Mesto Galanta je súčasťou systému ENVI - PAK, ktorý prevádzkuje triedený zber odpadu. V roku 2018 sme prispeli k úspore produkcie skleníkových plynov, za čo mesto Galanta získalo certifikát (viď príloha).

Mesto Galanta prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.

Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne.

Aj v nasledujúcom období sa mesto bude snažiť angažovať obyvateľov v triedení a napredovať pri zvyšovaní vytriedeného množstva odpadu.


Príloha

Vytvorené: 6. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2019 09:20
Autor: Mgr. Andrea Sláviková