Navigácia

Obsah

Oznamy v oblasti odpadového hospodárstva

Správy

Zberný dvor v Galante bude od stredy 27. januára 2021 znovu otvorený

TSMG oznamujú verejnosti, že zberný dvor v Galante bude od stredy 27.januára 2021 znovu otvorený. celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:

Oznam o uzatvorení Zberného dvora do 26.1.2021

Technické služby mesta Galanta oznamujú verejnosti, že prevádzka Zberného dvora bude v termíne od 19.1.2021 (utorok) do 26.1.2021 (utorok) vrátane, z technických príčin uzatvorená. V prípade akejkoľvek zmeny v otázke prevádzky Zberného dvora budeme verejnosť v predstihu informovať. celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor:

Oznam o predĺžení uzatvorenia zberného dvora do 16.1.2021

Technické služby mesta Galanta oznamujú verejnosti, že prevádzka zberného dvora bude do 16.1.2021 (sobota) vrátane z technických príčin naďalej uzatvorená.
V prípade akejkoľvek zmeny v otázke prevádzky zberného dvora budeme verejnosť v predstihu informovať. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor:
Zber živých vianočných stromčekov 1

Zber živých vianočných stromčekov

Technické služby mesta Galanta budú v termíne od 8.januára do 31. januára 2021 zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území mesta Galanta. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta

Popis systému zberu vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Galanta v znení neskorších zmien a doplnkov. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Oznam o uzatvorení zberného dvora od 5.1.2021 do 9.1.2021

Oznamujeme verejnosti, že prevádzka zberného dvora bude v termíne od 5.1.2021 (utorok) do 9.1.2021 (sobota) vrátane z technických príčin uzatvorená.

V prípade akejkoľvek zmeny v otázke prevádzky zberného dvora budeme verejnosť v predstihu informovať.
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor:
Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch 1

Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch

Pri stojiskách zberných nádob umiestnených pri bytových domoch čoskoro pribudnú hnedé 120 litrové zberné nádoby na kuchynský odpad. Viac informácie v priloženom plagáte. celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2021 1

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2021

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2021. celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Prevádzkový čas zberného dvora počas vianočných a novoročných sviatkov 1

Prevádzkový čas zberného dvora počas vianočných a novoročných sviatkov

Prevádzkový čas zberného dvora počas vianočných a novoročných sviatkov je uvedený nižšie.
Bližšie informácie o činnosti Technických služieb mesta Galanta nájdete na www.tsmg.sk celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Vyhodnotenie jesenného zberu objemného odpadu 1

Vyhodnotenie jesenného zberu objemného odpadu

Technické služby mesta Galanta v súčinnosti s Mestskou polícioz zabezpečovali od 12. októbra do 18. novembra 2020 v rozsahu deviatich pracovných dní jesenný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených 47 stanovíšť. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Ako správne triediť odpady? 1

Triedenie komunálneho odpadu

Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to aj v unikátnej príručke pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktorá vznikla vďaka organizácii INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky).
celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2020 1

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2020

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2020, prevádzkové hodiny zberného dvora a sadzobník poplatkov za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020 1

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020

Dokument Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta na roky 2016-2020 (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.) nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Mesto Galanta je súčasťou systému ENVI - PAK, ktorý prevádzkuje triedený zber odpadu. V roku 2018 sme prispeli k úspore produkcie skleníkových plynov, za čo mesto Galanta získalo certifikát (viď príloha). celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Označovanie 120 L zberných nádob nálepkami 1

Označovanie zberných nádob nálepkami

Oznamujeme poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí majú pridelené 120 l zberné nádoby na komunálny odpad, na povinnosť označiť ju nálepkou na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Odovzdávanie kompostérov do domácností sa začalo

Vydávanie kompostérov do rodinných domov v meste Galanta začalo dňa 23.4.2019. Miestom ich vydávania je Zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Galanta počas prevádzkových hodín. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Zmena v platení za množstvový zber drobného stavebného odpadu

Vážení občania!
Odo dňa 25. 06. 2016 sa poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov platí pri odovzdaní priamo v hotovosti na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta v prevádzkovom čase. celý text

ostatné | 23. 6. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
#

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

PROJEKT – Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta
Realizácia projektu zahŕňala výstavbu haly na doseparovanie komunálneho odpadu vrátane modernej technológie triediacej linky s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, zberového vozidla a nákladného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu veľkokapacitných kontajnerov. celý text

ostatné | 2. 6. 2015 | Autor: Ing. Zuzana Kopasova
Zber použitého oblečenia na území mesta 1

Zber použitého oblečenia na území mesta

Mesto Galanta v spolupráci s .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. začína od 1. júna 2012 prostredníctvom Technických služieb mesta Galanta vykonávať zber použitého oblečenia na zbernom dvore TsMG, ul. Kpt. Nálepku 1494, Galanta v špeciálnych kontajnéroch. celý text

ostatné | 21. 5. 2012 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová