Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Odpustenie poplatku za KO v anglickom jazyku

Odpustenie poplatku za KO v anglickom jazyku.pdf

Odpustenie poplatku za KO v maďarskom jazyku

Odpustenie poplatku za KO v maďarskom jazyku.pdf

Odpustenie poplatku za KO v nemeckom jazyku

Odpustenie poplatku za KO v nemeckom jazyku.pdf

OHLASENIE - Občan.pdf

ohlasenie - občan.pdf

OHLASENIE - podnikateľ.pdf

ohlasenie - podnikateľ.pdf

OHLASENIE - zánik poplatkovej povinnosti PO.pdf

ohlasenie - zánik poplatkovej povinnosti po_0.pdf

OHLASENIE_ množstvový zber.pdf

ohlásenie - množstvový zber.pdf

Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

Poucenie.pdf

poucenie.pdf

Príloha_byt_nebytovepriestory.pdf

príloha_byt_nebytovepriestory_od_1.1.2015.pdf

Príloha_nevyherny_hraci_pristroj.pdf

príloha_nevyherny_hraci_pristroj_od_1.1.2015.pdf

Príloha_pes.pdf

príloha_pes_od_1.1.2015.pdf

Príloha_pozemok.pdf

príloha_pozemok_od_1.1.2015.pdf

Príloha_predajny_automatomat.pdf

príloha_predajny_automat_od_1.1.2015.pdf

Príloha_stavby_viacucelove.pdf

príloha_stavby_viacucelove_od_1.1.2015.pdf

Príloha_stavby.pdf

príloha_stavby_od_1.1.2015.pdf

Priloha_znizenie_oslobodenie.pdf

priloha_znizenie_oslobodenie.pdf

Priznanie.pdf

priznanie_od_1.1.2015.pdf

Vyuctovanie za ubytovanie.pdf

Vyuctovanie za ubytovanie.pdf

Žiadosť o preúčtovanie úhrady.pdf

Žiadosť o preúčtovanie úhrady.pdf

Stránka