Navigácia

Obsah

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta

Typ: ostatné
poplatkySprávne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta:
Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov a evidencií / z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí/ za každý aj začatú stranu - 5 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 16,50 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 66 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 66 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 165,50 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky - 199 €

Iné poplatky:

Poplatok za poskytnuté služby pri sobášnom obrade v Renesančnom kaštieli Galanta - 50€

Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti - 100 €


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Zuzana Morovičová