Navigácia

Obsah

Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu

Typ: ostatné
narodeniaPodľa zákona o mene a priezvisku /zák.č. 300/93 Z.z./ každý občan musí mať meno a priezvisko. Deťom určujú meno rodičia pri narodení. Deti môžu mať maximálne tri mená, ale iba jedno priezvisko. Ak sú rodičia manželia na priezvisku ich spoločných detí sa dohodnú pri sobáši. Ak je matka slobodná, dieťa bude užívať jej priezvisko. Dohodu o mene a priezvisku podpisuje matka v pôrodnici, otec na matrike pri prevzatí rodného listu.

Rodný list vystavuje matrika podľa miesta narodenia dieťaťa na základe sobášneho listu rodičov, alebo podľa zápisu o určení otcovstva.

Potrebné doklady:
- sobášny list + občianský preukaz rodičov /OP/
- zápis o určení otcovstva + OP rodičov /ak je matka slobodná a určili
otcovstvo pred pôrodom/
- OP + vyhlásenie o stave /ak je matka slobodná a nechce určiť otcovstvo/
- OP + rodné listy rodičov ak chcú určiť otcovstvo po pôrode
- OP + právoplatný rozsudok o rozvode /ak je matka rozvodená a od právo platného
rozsudku uplynulo viac ako 300 dní/
- OP + rozsudok o rozvode + sobášny list /ak je matka rozvedená a ešte neuplynulo viac ako 300 dní po rozvode/

Rodičia môžu určiť otcovstvo na matrike súhlasným vyhlásením ak majú 18 rokov, alebo na súde ak jeden z nich ešte nemá 18 rokov. Súd určí otcovstvo aj v tom prípade, ak otec dieťaťa dobrovoľne neuzná otcovstvo.

Rodný list vydá matrika otcovi. Prítomnosť matky sa vyžaduje len v tom prípade, ak chcú rodičia požiadať o zápis priezviska bez prechyľovacej koncovky.Ak sa rodičia nedohodnú na mene /alebo jeden z nich nepodpíše dohodu, tak meno pre dieťa určí súd na podnet matričného úradu.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne pracovníčka matriky -  Erika Kovácsová, telefonický kontakt +421/31/788 43 36, kancelária č.48 , 1.poschodie Mestského úradu.


Príloha

Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2019 08:31
Autor: Zuzana Morovičová