Navigácia

Obsah

Ako vybaviť úmrtný list

Typ: ostatné
úmrtiaTlačivo List o prehliadke mŕtveho vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo, ktoré osoba, ktorá vybavuje pohreb, prinesie v 3 vyhotoveniach spolu s občianskym preukazom nebohého.

Vybavovateľ pohrebu si prinesie so sebou aj svoj občiansky preukaz, na základe ktorého mu matričný úrad vystaví všetky potrebné doklady na vybavenie pohrebu, ako i vykoná potrebné administratívne úkony týkajúce sa nebohého.

V prípade, ak ide o štátneho občana cudzieho štátu, spolu s dokladmi od lekára je potrebné priniesť i pas, prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Osobe, ktorá vybavuje pohreb vystaví matričný úrad jeden originál úmrtného listu bez poplatku a doklad pre príslušný úrad práce a sociálnych vecí na uplatnenie príspevku na pohreb.

V prípade, že pozostalí si požiadajú o vystavenie ďalších úmrtných listov, každý jeden z nich je spoplatnený správnym poplatkom 5,00 eur.

Vystavenie úmrtného listu a všetkých potrebných dokladov na vybavenie pohrebu je možné vybaviť výhradne na matričnom úrade, na území ktorého nastalo úmrtie.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne pracovníčka matriky - Bc. Renáta Szabová, telefonický kontakt +421/31/788 43 37, kancelária č.47 , 1.poschodie Mestského úradu.


Príloha

Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Zuzana Morovičová