Navigácia

Obsah

Pre vydanie povolenia na zriadenie predajného miesta na trhovisku platia nové pravidla

Typ: ostatné
trhOd 01.01.2014 platí novela zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach . Obec má povinnosť bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste.

Z tohto dôvodu oznamujeme všetkým žiadateľom o vydanie povolenia, že sú povinní pri podaní žiadosti predložiť fotokópiu strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.

Ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu predloží obci  čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona  č. 289/2008 Z. z., v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu. Ak predávajúci nepredloží takého doklady, obec povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj nevydá.

Mesto Galanta má pre žiadateľov pripravené tlačivo žiadosti s čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z web stránky mesta resp. vyzdvihnúť na Oddelení komunálnych služieb MsÚ Galanta alebo u správcu trhoviska priamo na mestskom trhovisku.


Príloha

Vytvorené: 10. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Mgr. Daniela Amrichová