Navigácia

Obsah

Otvorenie trhoviska v Galante v nadväznosti na prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Typ: ostatné
trhoviskoNa základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 21.4.2020 v rámci prvej fázy uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 bude od štvrtka 23.apríla opätovne otvorené trhovisko v Galante v tradičných trhových dňoch - utorok, štvrtok a sobota.

Vstup kupujúcich na trhovisko bude regulovaný správou trhoviska, aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii osôb, žiadame o rešpektovanie pokynov správcu trhoviska.

V zmysle opatrenia ÚVZ SR zo dňa 21.4.2020 je nariadené, že v čase mestských trhových dní v utorok a štvtok v čase od 9.00 do 11.00 hod. je možný vstup na trhovisko iba pre osoby staršie nad 65 rokov. V sobotu je osobám nad 65 rokov zakázaný vstup na trhovisko a predajcom je zakázané osoby nad 65 rokov obsluhovať.

Priestor krytej tržnice bude opáskovaný a vstup na trhovisko pre kupujúcich bude vyznačený na  jednej strane a výstup na druhej strane trhoviska. Predajný čas bude od 6.30 hod. do 13.00 hod.

Uprednostnení budú predajcovia s vlastným sezónnym sortimentom – povolený je predaj sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny, ovocia. Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste. Počet predajcov bude na trhovisku správcom regulovaný, aby boli zabezpečené dostatočné rozostupy medzi predajcami na jednotlivých predajných stoloch s minimálnou vzdialenosťou 2 m.

Predajcovia sú povinní mať počas predaja rúška a rukavice, sú zároveň povinní zabezpečiť dezinfekciu pre potreby svojich zákazníkov. Rovnako návštevníci trhoviska budú mať povolený vstup len v rúšku, doporučujeme aj rukavice.

Zároveň ich žiadame, aby dodržiavali minimálne dvoj-metrové rozostupy od ďalších kupujúcich a v prípade, že v priestoroch trhoviska sa bude nachádzať väčší počet návštevníkov trhoviska, je potrebné vyčkať mimo krytej časti tržnice a rešpektovať pokyny správcu trhoviska.

Žiadame, aby návštevníci trhoviska sa v priestoroch tržnice zdržiavali iba na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie nákupu a tým uvolnili priestor ďalším čakajúcim zákazníkom.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky zo dňa 24.4.2020 sa ruší zákaz vstupu seniorov nad 65 rokov počas sobotných trhov na trhovisko v Galante, aj obmedzenie pre seniorov nad 65 rokov počas trhových dní utorok a štvrtok mimo vyhradeného predajného času medzi 9.00-11.00 hod. Apelujeme však na seniorov, aby sa v priestoroch tržnice zdržiavali iba na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie nákupu.


Vytvorené: 22. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2020 08:04
Autor: Mgr. Andrea Sláviková