Navigácia

Obsah

Opatrenia súvisiace s prevádzkovaním trhoviska v Galante

Typ: ostatné
Opatrenia súvisiace s prevádzkovaním trhoviska v Galante 1Nové opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 majú vplyv aj na prevádzku trhoviska na ul. Obrancov mieru v Galante.

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 a usmernenia RÚVZ v Galante zo dňa 15.10.2020 platia pri prevádzkovaní trhoviska v Galante nasledujúce obmedzenia:

  • je potrebné dodržiavať jednosmerný pohyb zo strany zákazníkov s dodržaním 2m rozostupov
  • zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2m
  • počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 zákazníka na 15 m2 vymedzenej predajnej plochy trhoviska
  • využívať samostatný vstup a samostatný výstup trhoviska
  • stánky musia byť vzdialené 2m od seba - predmetné opatrenie môže obmedziť počet záujemcov o predaj na trhovisku, preto je vhodné informovať sa u správu trhoviska - https://www.tsmg.sk/trhovisko
  • ambulatný predajcovia občerstvenia v rámci trhovísk môžu predávať iba zabalené jedlo a nápoje len cez výdajné okienko,
  • konzumácia jedla a nápojov je povolená až mimo priestoru trhoviska.
  • vstup len s rúškom a povinnosťou požívať dezinfekciu.

Priestor krytej tržnice a priľahlých predajných plôch bude opáskovaný a vstup na trhovisko pre kupujúcich bude vyznačený na jednej strane a výstup na druhej strane trhoviska.
Predajcovia sú povinní mať počas predaja rúška a rukavice, sú zároveň povinní zabezpečiť dezinfekciu pre potreby svojich zákazníkov.
V prípade, že v priestoroch trhoviska sa bude nachádzať väčší počet návštevníkov trhoviska, je potrebné vyčkať mimo vyhradenej plochy  tržnice a rešpektovať pokyny správcu trhoviska.

Žiadame, aby sa návštevníci trhoviska v priestoroch tržnice zdržiavali iba na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie nákupu a tým uvolnili priestor ďalším čakajúcim zákazníkom.


Vytvorené: 15. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2020 13:08
Autor: