Navigácia

Obsah

Aktuálne VZN v oblasti obchodu a služieb

Typ: ostatné
Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Galanta v oblasti obchodu a služieb:

VZN mesta Galanta č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 24/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení VZN mesta Galanta č. 10/2015.

VZN mesta Galanta č. 25/2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh - Galantské trhy v znení VZN mesta Galanta č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 25/2014.


Prílohy

Vytvorené: 1. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2021 10:17
Autor: Mgr. Daniela Amrichová