Navigácia

Obsah

Obchod a služby v meste

Správy

Trhovisko 1

Trhovisko

Technické služby mesta Galanta zabezpečujú prevádzku mestského trhoviska za obchodným domom Jednota. celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu - predaj potravín

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča pri predaji potravín, prijať a dodržiavať opatrenia uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Aktuálne VZN v oblasti obchodu a služieb

Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Galanta v oblasti obchodu a služieb: celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb. 1

Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb

Kompetencie a úlohy obce na úseku podnikania obchodu a služieb vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová