Navigácia

Obsah

Obchod a služby v meste

Správy

Oznámenie Pošta Galanta 3 1

Oznámenie Pošta Galanta 3

Pošta Galanta 3 na ul. Česká 1450/19 oznamuje, že v dňoch 25. - 29. marca 2019 bude dočasne zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.
Všetky služby, vrátane výdaja oznámených zásielok, zabezpečí Pošta Galanta 1 na ul. Z. Kodálya. celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Vianoce v Galante 2018 1

Vianoce v Galante 2018

Predvianočný čas si môžete v Galante vychutnať od 15. - 21. decembra 2018 na Mierovom námestí pred budovou Mestského úradu. celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Zmeny v zákone o pyrotechnike 1

Zmeny v zákone o pyrotechnike

Dňa 1. septembra 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 220/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Oznámenie Coop Jednota Galanta

Coop Jednota Galanta, spotrebné družstvo Vám týmto oznamuje,
že prevádzka Supermarketu na Hlavnej ulici 951/21 bude z dôvodu rekonštrukcie zatvorená od 23.06. - 19.07.2018.
Zároveň sa v tomto období rozširuje prevádzková doba predajne na sídl. Nová doba. Viac v prílohách. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Vianočné trhy 2017

Mesto Galanta Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy, ktoré potrvajú do 23.decembra 2017. celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Aktuálne VZN v oblasti obchodu a služieb

Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Galanta v oblasti obchodu a služieb: celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
trh

Pre vydanie povolenia na zriadenie predajného miesta na trhovisku platia nové pravidla

Od 01.01.2014 platí novela zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach . Obec má povinnosť bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb. 1

Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb a dokumenty na stiahnutie

Kompetencie a úlohy obce na úseku podnikania obchodu a služieb vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
galanta obchody

Zoznam podnikateľských subjektov na území mesta

V prílohe sa si môžete stiahnuť aktuálny zoznam podnikateľských subjektov na území mesta aktualizovaný k dátumu 31.12.2016 celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Zásady na poskytnutie zľavy z nájomného v nebytových priestoroch na ul. Hlavnej a ul. Vajanského v Galante pre rok 2017 1

Zásady na poskytnutie zľavy z nájomného v nebytových priestoroch na ul. Hlavnej a ul. Vajanského v Galante pre rok 2017

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 01.12.2016 uznesením č. 418/Z-2016 schválilo zásady na poskytnutie zľavy z nájomného v nebytových priestoroch na ul. Hlavnej a ul. Vajanského v Galante pre rok 2017.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe: celý text

ostatné | 10. 12. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová