Navigácia

Obsah

Obchod a služby v meste

Správy

Oznam o uzatvorení trhoviska do 24.1.2021 1

Oznam o uzatvorení trhoviska do 24.1.2021

Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že s ohľadom na nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia a k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí zo strany ÚVZ a na základe prijatého rozhodnutia Krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 7.1.2021 bude trhovisko v Galante v termíne od 9.1.2021 (sobota) do 24.1.2021 zatvorené a trh sa v danom období neuskutoční.

V prípade akejkoľvek zmeny v otázke prevádzky trhoviska budeme verejnosť v predstihu informovať.
celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Opatrenia súvisiace s prevádzkovaním trhoviska v Galante 1

Opatrenia súvisiace s prevádzkovaním trhoviska v Galante

Nové opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 majú vplyv aj na prevádzku trhoviska na ul. Obrancov mieru v Galante. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu - predaj potravín

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča pri predaji potravín, prijať a dodržiavať opatrenia uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 1

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor:

Aktuálne VZN v oblasti obchodu a služieb

Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Galanta v oblasti obchodu a služieb: celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb. 1

Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb a dokumenty na stiahnutie

Kompetencie a úlohy obce na úseku podnikania obchodu a služieb vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová