Navigácia

Obsah

Obchod a služby v meste

Správy

Trhovisko v Galante bude znovu otvorené od 7.11.2020 1

Trhovisko v Galante bude znovu otvorené od 7.11.2020

Technické služby mesta Galanta - Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že od soboty 7. novembra 2020 bude opätovne otvorené trhovisko v Galante v tradičných trhových dňoch - utorok, štvrtok a sobota. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Oznam o uzatvorení trhoviska v Galante

V nadväznosti na uznesenie Vlády SR ohľadom rozšírenia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu oznamujeme verejnosti, že trhovisko v Galante bude v termíne od 24.10.2020 (sobota) do 2.11.2020 zatvorené a trh sa v danom období neuskutoční.

V prípade akejkoľvek zmeny v otázke prevádzky trhoviska budeme verejnosť v predstihu informovať.
celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Opatrenia súvisiace s prevádzkovaním trhoviska v Galante 1

Opatrenia súvisiace s prevádzkovaním trhoviska v Galante

Nové opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 majú vplyv aj na prevádzku trhoviska na ul. Obrancov mieru v Galante. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Trhovisko bude počas sviatkov zatvorené

Technické služby mesta Galanta oznamujú, že v súvislosti so štátnymi sviatkami Výročia SNP, Dňa Ústavy SR a Sedembolestnej panny Márie sa predaj na trhovisku v Galante dňa 29.8.2020 (sobota), 1.9.2020 (utorok) a 15.9.2020 (utorok) neuskutoční. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Galantské hudobné piatky 1

Galantské hudobné piatky

Mesto Galanta a MsKS v Galante pozývajú remeselníkov a predajcov drobných darčekových predmetov na predaj počas Galantských hudobných piatkov.
Bližšie info v prílohe. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
trhovisko

Otvorenie trhoviska v Galante v nadväznosti na prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 21.4.2020 v rámci prvej fázy uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 bude od štvrtka 23.apríla opätovne otvorené trhovisko v Galante v tradičných trhových dňoch - utorok, štvrtok a sobota. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu - predaj potravín

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča pri predaji potravín, prijať a dodržiavať opatrenia uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 1

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor:

Aktuálne VZN v oblasti obchodu a služieb

Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Galanta v oblasti obchodu a služieb: celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
trh

Pre vydanie povolenia na zriadenie predajného miesta na trhovisku platia nové pravidla

Od 01.01.2014 platí novela zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach . Obec má povinnosť bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb. 1

Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb a dokumenty na stiahnutie

Kompetencie a úlohy obce na úseku podnikania obchodu a služieb vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová