Navigácia

Obsah

Cintoríny v meste

 

Správy

Cintoríny 1

Cintoríny

Technické služby mesta Galanta prevádzkujú  dva cintoríny na území mesta Galanta a tri v mestských častiach celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:
Zoznam hrobových miest, na ktoré nie je vyplatené užívacie právo 1

Zoznam hrobových miest, na ktoré nie je vyplatené užívacie právo

Aktualizovaný zoznam hrobových miest, na ktoré nie je vyplatené užívacie právo na jednotlivých cintorínoch na území mesta Galanta a mestských častiach Hody, Javorinka, Nebojsa k dátumu 31.12.2020 je k dispozícii v prílohách PDF. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok pohrebísk

V prílohe je k dispozícií VZN mesta Galanta 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiska mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č.28/2014 a č.18/2017 celý text

ostatné | 20. 7. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
cennik

Cenník za cintorínske a pohrebné služby

V prílohe si môžete pozrieť aktuálny cenník za cintorínske a pohrebné služby platný od 24.03.2017 celý text

ostatné | 24. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová