Navigácia

Obsah

ČSOB 

OD Mladosť, Hlavná ul. 951/21, 924 01  Galanta

bankomat: 

Hlavná ul. 951/21, 924 01  Galanta

Billa, Šafárikova 43, 924 01  Galanta

 

Poštová banka

Pošta 1, Z. Kodálya 768, 924 01  Galanta 

bankomat:

Z. Kodálya 768, 924 01  Galanta

 

Pobočka 365.bank - Poštová banka

OC JASPARK, sídlisko JAS 5, 924 01  Galanta

bankomat:

sídlisko JAS 5, 924 01  Galanta

 

Prima banka 

OD Univerzál, Hlavná ul. 918/2, 924 01  Galanta

bankomat:

Hlavná ul. 918/2, 924 01  Galanta

 

Raiffeisen banka

OD Galaxia, Hlavná ul. 950/19, 924 01  Galanta 

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Hlavná ul. 950/19, 924 01  Galanta

bankomat

Hlavná ul. 950/19, 924 01  Galanta

TESCO Galanta, Drevená 762/2, 924 01  Galanta

Česká 1715/33, 924 01  Galanta

 

OTP Banka Slovensko, a.s.

Poštová ul. 914/2, 924 01  Galanta

bankomat: 

Poštová ul. 914/2, 924 01  Galanta

 

Tatra banka 

Vajanského 16, 924 01  Galanta

bankomat:

Vajanského ul.  16, 924 01  Galanta

TESCO Galanta, Drevená 762/2, 924 01  Galanta

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Revolučná štvrť 1, 924 01  Galanta

bankomat: 

Revolučná štvrť, 924 01  Galanta

 

VÚB banka

Mierové námestie 2, 924 41  Galanta

bankomat:

Mierové nám. 2, 924 01  Galanta

Česká 1450/19, 924 01  Galanta

Hodská 38, 924 01  Galanta