Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa

Návrh VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pripomienkové konanie k návrhu VZN.01.04.201925.04.2019

Rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet mesta s výročnou správou za rok 201818.04.201904.05.2019
Záverečný účet_Výročná správa r_ 201808.04.201924.04.2019

VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 19/2017 o poskytovaní soc. služieb prostred. Patria - DD v Galante03.10.201713.07.2018

Dražby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe09.04.201926.05.2019

Pozvánka na zasadnutie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante18.04.201926.04.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o mieste uloženia listovej zásielky09.04.201925.04.2019

Majetok obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zámer prenájmu majetku mesta12.04.201928.04.2019
Zámer predaja majetku mesta10.04.201926.04.2019
Zámer prenájmu majetku10.04.201926.04.2019

Stavebné konania

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Polyfunkčná budova_Oznámenie o zač. stavebného konania16.04.201902.05.2019
Stavebné povolenie_Bytové domy WEST 3-2_ etapa11.04.201927.04.2019

Obchodné verejné súťaže

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zámer predaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže10.04.201926.04.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK