Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Peter Eliáš

Samostatný odborný referent pre oblasť podnikateľských činností - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy
Referent krízového riadenia - Mesto Galanta

Miroslav Grell

Náčelník mestskej polície v Galante - Mestská polícia Galanta
Zobrazené 21-30 z 110