Obsah

Späť

Uznesenia zo 40. zasadnutia MsZ, konaného dňa 28062018 od č.678_do č.721

Vyvesené: 2. 8. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť