Obsah

Späť

Uznesenia z 41. zasadnutia MsZ, konaného dňa 26072018 od č.722_do č.730

Vyvesené: 31. 7. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť