Navigácia

Obsah

Zástupca primátora

Miroslav Psota

Mgr. Miroslav Psota

tel.: +421/31/788 43 03
fax: +421/31/780 35 92
e-mail: miroslav.psota@galanta.sk

 

Zástupca primátora mesta:

  • Mgr. Miroslav Psota bol poverený primátorom mesta Galanta výkonom funkcie od 1.12.2018
  • Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje primátora mesta (§ 13b ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) v rozsahu poverenia primátorom mesta.
  • Od 1. marca 2019 bol zástupcovi primátora mesta, ktorý je plne uvoľnený na výkon funkcie, priznaný mesačný plat vo výške 1 993 eur.

 

Kompetencie zástupcu primátora