Navigácia

Obsah

Zástupca primátora

Miroslav Psota

Mgr. Miroslav Psota

tel.: +421/31/788 43 03
fax: +421/31/780 35 92
e-mail: miroslav.psota@galanta.sk

 

Zástupca primátora mesta:

  • Mgr. Miroslav Psota bol poverený primátorom mesta Galanta výkonom funkcie od 1.12.2018
  • Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje primátora mesta (§ 13b ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) v rozsahu poverenia primátorom mesta.
  • Zástupcovi primátora bol priznaný mesačný plat vo výške 70% mesačného platu primátora bez zvýšenia.

 

Kompetencie zástupcu primátora