Navigácia

Obsah

Zástupca primátora

Zsolt Takáč

Zsolt Takáč

tel.: +421/31/788 43 03
fax: +421/31/780 35 92
e-mail: zsolt.takac@galanta.sk

 

Zástupca primátora mesta:

  • Zsolt Takáč bol poverený primátorom mesta Galanta výkonom funkcie od 13.2.2015.
  • Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje primátora mesta (§ 13b ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpiusov) v rozsahu poverenia primátorom mesta.

 

Kompetencie zástupcu primátora