Obsah

Oddelenie stavebného poriadku

Organizačné zaradenie

Mesto Galanta > Mestský úrad Galanta