Obsah

PhDr. Marcela Mazsárová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Projektový manažér - príprava projektov a čerpanie eurofondov

Projektvý manažér - Projektový manažér