Obsah

Peter Paška

Agátová 2511/24

Peter Paška

Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Primátor

Mestské zastupiteľstvo - Primátor

Sekretariát - Primátor