Obsah

Peter Eliáš


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Útvar ochrany a bezpečnosti

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Referent CO