Obsah

Mgr. Lívia Gešková


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie spoločenských služieb - Vedúca oddelenia

Mesto Galanta - Vedúca oddelenia spoločenských služieb