Obsah

Mgr. Ivan Szolga


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie právne a verejného obstarávania - Vedúci oddelenia

Mesto Galanta - Vedúci právneho oddelenia a verejného obstarávania