Obsah

Mgr. Edita Pinterová


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie stavebného poriadku - Vedúca oddelenia

Mesto Galanta - Vedúca oddelenia stavebného poriadku